USU – Understøttende Undervisning

new_by_play_instinct

Vi elsker iPads og computere, men det lærer børnene ikke 3D og stoflighed af! Derfor har vi valgt materialer i værkstederne, der stimulerer forskellige sanser, læringsstile og 3D-oplevelsen.

Stoflige materialer er en selvstændig pointe, fordi børn genkender dem, uden at skulle kunne bestemte ord eller teknikker. Børn kan flere ting igennem kroppen, end de kan med ord. Kropslige erfaringer er således en forudsætning for læring for små børn (gælder også større børn og mange voksne).

Værkstederne supplerer den traditionelle undervisning og giver børnene en mere varieret skoledag. Der er god tid i værkstæderne og børnene lærer hurtigt at ”forvalte” deres tid selv.

På den måde tilegner børnene sig faglig viden og sociale kompetencer ved at lære på forskellige måder og hente viden fra forskellige materialer og opgavetyper.

Læringsværkstederne er anvendelsesorienterede og kræver ingen forberedelse for de voksne. Børnene lærer lynhurtigt at ”styre” værkstederne selv. På den måde får de voksne luft til at støtte de elever, der kræver det.

Flere af værkstederne er fysisk aktive og kan leges udenfor. På den måde kan børnene vælge i mellem forskellige ”læringsmiljøer”.